Fiul omului

Studiul III – Trimestrul II

Marți, 14 aprilie 2015

Deși știa foarte bine că era atât Fiul omului, cât și Fiul lui Dumnezeu (Luca 22:67-70), Mântuitorul nostru a preferat numele ,,Fiul omului”. Nimeni altcineva nu I s-a adresat astfel. Titlul acesta nu mai apare decât în cuvântarea lui Ștefan (Faptele 7:56) și Apocalipsa 1:13 și 14:14. În evanghelii apare de peste optzeci de ori, iar în Evanghelia după Luca, de două zeci și cinci de ori. Continuă să citești Fiul omului

Fiul lui Dumnezeu

Studiul III – Trimestrul II

Luni, 13 aprilie 2015

,,Fiul omului” și ,,Fiul lui Dumnezeu” sunt două nume folosite în Evanghelii pentru Isus. Primul nume se referă la natura umană pe care a luat-o asupra Sa la întrupare, iar al doilea, la divinitatea Sa, ca a doua Persoană a Dumnezeirii. O Ființă atât divină, cât și unamă este un concept greu de înțeles, dar lucrul acesta nu îi știrbește nicidecum marele adevăr, nici marea speranță pe care ne-o oferă. Continuă să citești Fiul lui Dumnezeu

Reacțiile oamenilor față de Isus

Studiul III – Trimestrul II

Duminică, 12 aprilie 2015

În evanghelii și în Noul Testament, sunt foarte multe declarații uimitoare despre ce a făcut Domnul Isus și despre cine este El. Desigur că faptele Sale dau mărturie despre identitatea Sa. Declarațiile că El este Dumnezeu, că este Răscumpărătorul nostru și este singura cale spre viața veșnică se impun atenției, deoarece implicațiile lor au consecințe veșnice pentru fiecare ființă umană. Continuă să citești Reacțiile oamenilor față de Isus

Cine este Isus Hristos?

Studiul III – Trimestrul II

Sâmbătă, 11 aprilie 2015

Pentru studiul din această săptămână, citește: Luca 4:16-30; 6:5; 9:18-27; Efeseni 1:3-5; 2 Petru 1:16-18

Sabat după-amiază

Textul de memorat: ,,<<Dar voi>>, i-a întrebat El, <<cine ziceți că sunt?>> <<Hristosul lui Dumnezeu!>> i-a răspuns Petru.” (Luca 9:20) Continuă să citești Cine este Isus Hristos?

Studiu suplimentar

Studiul II – Trimestrul II

Vineri, 10 aprilie 2015

,,Dacă și-ar fi păstrat gândurile îndreptate spre Dumnezeu prin meditație și rugăciune, Iosif și Maria și-ar fi dat seama de sfințenia misiunii lor și nu L-ar fi pierdut din ochi pe Isus. Prin neglijența dintr-o singură zi, L-au pierdut pe Mântuitorul, însă i-a costat trei zile de căutare înfrigurată pentru a-L găsi. La fel și noi, prin cuvinte fără rost, prin vorbirea de rău sau prin neglijarea rugăciunii, putem pierde într-o singura zi prezența Mântuitorului și s-ar putea să fie nevoie de multe zile de căutare îndurerată pentru a-L găsi și pentru a redobândi pacea pierdută.” – Ellen G. White, Viața lui Isus, p.83 Continuă să citești Studiu suplimentar

Scriptura – explicația biruinței lui Isus

Studiul II – Trimestrul II

Joi, 9 aprilie 2015

Luca și Matei prezintă în ordine diferită ultimele două ispite. Motivul nu este limpede, dar nu are sens să ne poticnim în acest lucru. De fapt, ce ne interesează este biruința finală a lui Isus asupra lui Satana, care este proclamată de ambele evanghelii. Vedem că Isus Hristos este o persoană reală, ispitită la fel ca noi, dar fără păcat (Evrei 4:15). Ieșind victorios asupra fiecărei ispite, triumfând asupra lui Satana, având Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele Sale și fiind conectat la sursa de putere cerească prin rugăciune, Isus Se întoarce între oameni ca să proclame venirea Împărăției lui Dumnezeu și să deschidă era mesianică. Continuă să citești Scriptura – explicația biruinței lui Isus

Ispitirea lui Isus

Studiul II -Trimestrul II

Marți, 7 aprilie 2015

,,Isus, plin de Duhul Sfânt…, a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de Diavolul timp de patruzeci de zile” (Luca 4:1,2). Născut pentru o misiune rânduită de Dumnezeu, autorizat pentru această lucrare la botez, înzestrat cu puterea Duhului Sfânt, Isus Hristos S-a retras în pustie pentru a medita la misiunea care Îi stătea în față. Continuă să citești Ispitirea lui Isus

Identitatea lui Isus

Studiul II – Trimestrul II

Luni, 6 aprilie 2015

În Luca 2:41-50 citim despre cunoscutul incident în care Iosif și Maria Îl pierd pe copilul Isus în Ierusalim. Răspunsul pe care i-l dă Isus Mariei când aceasta Îl mustră (vers.48) ne atrage atenția în mod deosebit. El demonstrează că e conștient de identitatea Sa divină, de statutul Său – El este Fiul lui Dumnezeu: ,,De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (vers.48). Din versetul următor aflăm că Iosif și Maria n-au înțeles vorbele Lui. Și, pe bună dreptate, cum ar fi putut să înțeleagă? Nici chiar ucenicii, după ce Îl însoțiseră câțiva ani la rând, nu știau cu certitudine cine era El și care era misiunea Lui! Continuă să citești Identitatea lui Isus

Mesajul lui Ioan Botezătorul

Studiul II – Trimestrul II

Duminică, 5 aprilie 2015

În capitolul 3 al Evangheliei lui Luca, este prezentat Ioan, în rolul său unic și crucial din istoria mântuirii. O caracteristică a predicării lui a fost faptul că el nu și-a îndulcit mesajul pentru a fi pe placul mulțimilor. Continuă să citești Mesajul lui Ioan Botezătorul